HomeANBI

ANBI

SGP Bunschoten

SGP Bunschoten is de plaatselijke afdeling van de Staatkunig Gereformeerde Partij.

Goudoever 18

3752 GS Bunschoten

T 033-2986122

E Bunschoten@SGP.nl

I www.bunschoten@SGP.nl

Fiscaal nummer

8531.79.268

Bestuurssamenstelling

 De samenstelling van het bestuur van SGP Bunschoten en de namen van de bestuursleden is te vinden via deze link.

Beleidsplan

Donwload hier het beleidsplan.

Beloningsbeleid

Leden en bestuursleden van SGP Bunschoten doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Doelstelling

SGP Bunschoten stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in de Bunschoten overeenkomstig de in artikel 2 van haar statuten vermelde grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.

Uitgeoefende activiteiten

1. Het - met een op artikele 2 van haar statuten vermeldde grondslag gebaseerd verkiezingsprogramma - deelnemen aan de verkiezingen voor de raad van de gemeente Bunschoten.

2. Het stellen van kandidaten voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Bunschoten.

3. het beleggen van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, waarin in ieder geval het onderzoeken en de bestudering van de beginselen aan de orde worden gesteld.

4. Het deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming op de vergaderingen van de provinciale vereniging en de ledenvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

5. Voor alle overige uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u graag naar de nieuwsitems zoals die op de homepagina van de website te vinden zijn.

Financiële verantwoording

Contributies van leden worden rechtstreeks afgedragen aan de landelijke SGP. Donaties en giften aan SGP-Bunschoten bereiken hun doel. De organisatie is klein  en slagvaardig. Via het jaarverslag dat onder de leden van de SGP-Bunschoten wordt verspreid, wordt gerapporteerd over de activiteiten en inzet van middelen. SGP-Bunschoten heeft geen winstoogmerk en maakt ten aanzien van het beheer hoegenaamd geen kosten. De bestemming van een eventueel liquidatiesaldo bij een eventuele ontbinding van SGP-Bunschoten zal bij het besluit tot ontbinding van SGP Bunschoten worden vastgesteld. Een eventueel batig saldo wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van SGP Bunschoten.